Techniek en Maatschappij

Serie Technologie-overdracht bekeken
1. Evenwichtige technologie-overdracht, De Ingenieur, nr.2, februari 1989
2. De haalbaarheid van technologie-overdracht, De Ingenieur, nr.3, maart 1989
3. Reverse Transfer of Technology, De Ingenieur, nr.4, april 1989

Belasting op Toegevoegde Entropie (BTE), Ingenieurskrant, nr.12, 17 october 1991

Belasting op toegevoegde entropie omzeilt nadelen brandstofheffing, Nederlandse Staatscourant, nr. 218, 8 november 1991

Nederland industrialiseert, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Energietechnologie, Universiteit Twente, 8 mei 1992

G.G.Hirs, R.L.Cornelissen, Exergie-analyse nuttige aanvulling op LCA, Energie- en Milieuspectrum, nr. 11, 1998

Klimaatverbetering mogelijk door opslag van afval en biomassa, Nederlandse Staatscourant, nr.29, 9 februari 2001

Biomassa en Afval: niet verbranden maar opslaan, De Ingenieur, Jaargang 113, nr.1, 5 januari 2001

Rendement Biomassa Domweg Te Laag, Duurzame Energie, nr.5, october 2001

Forum: Teveel Broeikasgas door Verbranding Afval en Biomassa, GRAM, jaargang 92, nr.12 december 2001

De Atmosfeer als Stortplaats, GRAM, jaargang 93, nr.1, januari 2002

Nieuwe Energiecrisis: de CO2 wordt duur betaald, Nederlandse Staatscourant, nr.162, 25 augustus 2004

Stijging olieprijs maakt handel in CO2 overbodig, Het Financiele Dagblad, 11 augustus 2004

Minder Olie en Gasgebruik dient veiligheid, Nederlandse Staatscourant, 14 october 2004

Exit olie, De Ingenieur, jaargang 117, nr.1, 14 januari 2005

Eind in zicht van energiebesparing, Trouw, de Verdieping/Podium, 10 januari 2008

Einde energiebesparing, Het Essay, De Ingenieur, nummer 6 jaargang 120, 11 april 2008